OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU

Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla gości powyżej 18 roku życia. Uczestnictwo osób nieletnich jest zabronione.

Gości branżowych (branże alkoholowa, spożywcza, turystyczna) oraz media obowiązuje bezpłatna rejestracja, która jest warunkiem wstępu na imprezę. Rejestracja na seminarium jest poświadczona wiadomością emailową potwierdzającą rezerwację miejsca.

Wstęp dla gości indywidualnych na podstawie opłaconego biletu wstępu. Rezerwacja online nie jest ważna bez opłaty. Rejestracja na seminarium jest poświadczona wiadomością emailową potwierdzającą rezerwację miejsca.

Osoby nietrzeźwe nie mają wstępu na imprezę oraz zostaną wyproszone z jej terenu.